Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhật Bản hướng xuất khẩu gỗ súc vào thị trường Trung Quốc
07 | 12 | 2007
Trong những năm gần đây, nhu cầu gỗ súc và nhà khung gỗ ở Trung Quốc đang gia tăng; khối lượng nhập khẩu và mức tiêu thụ gỗ súc đã tăng lên nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, một hội thảo chuyên đề về “ Xúc tiến xuất khẩu gỗ súc sản xuất trong nước” đã được triệu tập vào đầu tháng 9 với chủ đề tập trung vào thảo luận làm thế nào để Nhật Bản có thể xuất khẩu gỗ súc sản xuất trong nước sang Trung Quốc, làm thế nào để khai thác thị trường Trung Quốc, các thủ tục thông quan, những biện pháp ứng phó với các trở lực thương mại v.v…< /span>

Nhật Bản rất coi trọng thị trường Trung Quốc. Kể từ tháng 8, một số hội thảo chuyên đề đã được đưa ra nhằm thảo luận những vấn đề như ảnh hưởng của thị trường gỗ súc Trung Quốc lên ngành lâm nghiệp Nhật Bản, hiện trạng và tương lai của thương mại gỗ súc Trung Quốc, thực trạng và động lực của thương mại gỗ súc giữa Trung Quốc và Nga.Nguồn; www.trade.hochiminhcity.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường