Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch nhập khẩu gỗ bạch đàn 9 tháng năm 2007 tăng 35% so với cùng kỳ năm 2006
10 | 12 | 2007
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ bạch đàn 9 tháng đầu năm 2007 đạt 55 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ 2006; lượng gỗ bạch đàn nhập khẩu đạt khoảng 353 nghìn m3, tăng 61% so với cùng kỳ 2006.

Giá nhập khẩu gỗ bạch đàn trung bình từ đầu năm 2006 đênếnay ở mức 157 USD/m3, giảm 16,7% so với mức giá trung bình cùng kỳ 2006. Tốc độ tăng nhập khẩu gỗ bạch đàn ở mức cao cho thấy nhu cầu nhập khẩu gỗ bạch đàn là rất lớn. Mặc dù gỗ bạch đàn cũng là loại cây rừng được trồng khá phổ biến ở Việt Nam nhưng với nhu cầu ngày càng tăng thì việc nhập khẩu chủng loại gỗ này trong thời gian tới sẽ tiếp tục ở mức cao. Cây bạch đàn trồng trong nước chủ yếu được dùng để làm nguyên liệu giấy với chu kỳ kinh doanh không dài.

Về thị trường nhập khẩu, Braxin – thị trường cung cấp gỗ bạch đàn lớn nhất của Việt Nam với lượng nhập đạt 76 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu 23,99 triệu USD, tăng 50,7% về lượng và tăng 74% về trị giá so với cùng kỳ 2006. Giá nahạp khẩu gỗ bạch đàn trung bình từ thị trường Braxin trung bình ở mức 312 USD/m3, tăng 15% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006.

Thứ hai là thị trường Urugoay đứng thứ hai cung cấp gỗ bạch đàn cho Việt Nam, với lượng nhập đạt trên 67 nghìn m3, kim ngạch đạt 11,15 triệu USD, tăng 28% về lượng và tăng 35,8% về trị giá so với cùng kỳ 2006. Giá gỗ bạch đàn nhập từ thị trường Urugoay trung bình ở mức 166 USD/m3, tăng 4,4% so với mức giá trung bình cùng kỳ 2006. Gỗ bạch đàn nhập từ Urugoay là gỗ bạch đàn Grandis.

Thứ 3 là thị trường Papua New Guinea với trên 57 nghìn m3 gỗ, kim ngạch đạt 9,3 triệu USD, tăng 15,8% về lượng và tăng 34,9% về trị giá so với cùng kỳ 2006. Bạch đàn nhập từ thị trường này là bạch đàn Kamarere, giá trung bình nhập từ đầu năm đến nay ở mức 162 USD/m3, tăng 16,5% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường