Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Braxin tăng nhẹ
10 | 07 | 2008
Braxin là thị trường có nguồn gỗ nguyên liệu đa dạng và dồi dào. Braxin hiện là thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu có kim ngạch lớn thứ 8 cho Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2008 kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại từ thị trường Braxin đạt trên 21 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2007.
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Braxin của Việt Nam nhiều nhất vẫn là gỗ bạch đàn. 5 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu gỗ bạch đàn từ thị trường Braxin tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ 2007 với hơn 50 nghìn m3 gỗ, kim ngạch đạt 16,8 triệu USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 24,8% về trị giá so với cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu gỗ bạch đàn trung bình từ Braxin 5 tháng đầu năm 2008 ở mức 335 USD/m3, tăng 14% so với cùng kỳ 2007. Gỗ bạch đàn nhập từ thị trường Braxin chủ yếu là bạch đàn Pure. Từ giữa năm 2006 đến nay, giá gỗ bạch đàn tại thị trường Braxin vẫn trong xu thế tăng. Trong tháng 6/2008 giá gỗ bạch đàn tại Braxin ở mức 205 USD/m3, tăng 22% so với giá cùng kỳ 2007.

Nhập khẩu gỗ teak tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2007. 5 tháng đầu năm 2008, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 4.520 m3 gỗ teak từ thị trường Braxin với kim ngạch đạt 2,2 triệu USD, tăng 116% về lượng và tăng 172% về trị giá so với cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu gỗ teak từ thị trường này trung bình 5 tháng đầu năm 2008 ở mức 490 USD/m3, tăng 26% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ.

Nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Braxin 5 tháng đầu năm 2008 giảm mạnh so với cùng kỳ 2,85 nghìn m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 611 nghìn USD, giảm 69% về lượng và giảm 67% về trị giá so với cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu gỗ thông trung bình 5 tháng đầu năm 2008 từ Braxin ở mức 215 USD/m3, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2007. Cũng như giá gỗ bạch đàn, giá gỗ thông tại thị trường Braxin cũng trong xu hướng tăng. Trong tháng 6, giá gỗ thông ở mức 270 USD/m3, tăng 18% so với giá cùng kỳ 2007.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường