Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Campuchia là thị trường cung cấp gỗ cao su nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam
08 | 07 | 2008
Từ đầu năm đến nay, nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu có xu hướng giảm mạnh so cùng kỳ. Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan ViệtNam, kim ngạch nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu tháng 5 đạt 4,58 triệu USD, tăng 22% so với tháng trước nhưng giảm 81% so cùng kỳ. Nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu 5 tháng đạt 21,95 triệu USD, giảm 40% so cùng kỳ.
Về giá nhập khẩu:

Nhìn chung giá nhập khẩu từ đầu năm đến nay vẫn tương đối ổn định so với năm 2007. Giá nhập trung bình 5 tháng ở mức 250 USD/m3, tương đương giá cùng kỳ 2007.

Giá nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu tháng 5 trung bình ở mức 253 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập khẩu trung bình tháng 4 là 4USD/m3. Ở điều kiện giao hàng CIF, giá nhập gỗ cao su từ Thái Lan trung bình 341 USD/m3; giá nhập trung bình từ thị trường Malaysia 304 USD/m3; giá nhập trung bình từ Đài Loan ở mức 297 USD/m3; giá nhập trung bình từ Trung Quốc 320 USD/m3.

Về thị trường nhập khẩu:

Từ đầu năm 2008 đến nay nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu từ tất cả các thị trường đều giảm mạnh so cùng kỳ.

5 tháng đầu năm, Campuchia vẫn là thị trường cung cấp gỗ cao su nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, với khoảng 74.970 m3 gỗ, kim ngạch đạt 17,87 triệu USD, giảm 34% về lượng và giảm 32% về trị giá so cùng kỳ. Giá nhập khẩu gỗ cao su nguyên liệu từ Campuchia trung bình từ đầu năm đến nay ở mức 238 USD/m3 – DAF, cao hơn so với mức trung bình cùng kỳ khoảng 3%. Nhìn chung, giá nhập gỗ cao su nguyên liệu từ Campuchia từ đầu năm đến nay vẫn ổn định trong khoảng 220 – 260 USD/m3 – DAF. Đây là thị trường cung cấp gỗ cao su lớn với giá khá ổn định.

Malaysia là thị trường cung cấp gỗ cao su lớn thứ 2 với trên 6.800 m3, kim ngạch đạt 2,2 triệu USD, giảm 54% về lượng và 56% về trị giá so cùng kỳ. Giá nhập khẩu từ Malaysia trung bình ở mức 320 USD/m3, cao hơn 4% so cùng kỳ. Giá gỗ cao su xẻ độ dày từ 50 – 75mm đầu tháng 6 tại Malaysia dao động khoảng 313 – 338 USD/m3, tăng 56 – 8% so cùng kỳ.

Trung Quốc là thị trường cung cấp gỗ cao su lớn thứ 3 với 2.000m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 657.900 USD, giảm 33% về lượng và giảm 27% về trị giá so cùng kỳ. Giá nhập trung bình ở mức 329 USD/m3, tăng 9% so với mức trung bình cùng kỳ.

Nhập khẩu gỗ cao su từ Thái Lan giảm mạnh, đứng thứ 4 với 1.900 m3, kim ngạch đạt 605.000USD, giảm 81% về lượng và giảm 80% về trị giá s cùng kỳ. Giá nhập khẩu gỗ cao su trung bình từ Thái Lan ở mức 312 USD/m3, tăng 2% so với mức giá trung bình cùng kỳ.

Ngoài ra, 5 tháng đầu năm các doanh nghiệp còn nhập khẩu gỗ cao su từ Đài Loan, Indonesia, Myanmar, Lào.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường