Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ tăng mạnh
28 | 01 | 2008
Năm 2007, Mỹ tiếp tục khẳng định vị trí là thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu lớn cho Việt Nam. Theo thống kê 11 tháng năm 2007 các doanh nghiệp đã nhập 87triệu USD gỗ nguyên liệu từ Mỹ, tăng 42% so cùng kỳ 2006.

Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ các tháng năm 2007 đều tăng so năm 2006. Tháng 12/2007, ước tính kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường này đạt khoảng 8,5 triệu USD.

11 tháng 2007, nhập khẩu hầu hết các chủng loại gỗ nguyên liệu chính từ Mỹ tăng so cùng kỳ 2006. Gỗ dương là chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ lớn nhất với khoảng 96.000m3, kim ngạch đạt 29 triệu USD, tăng 61% về lượng và tăng 54% về trị giá so cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ dương trung bình từ Mỹ ở mức 302USD/m3, thấp hơn so với giá nhập trung bình năm 2006 khoảng 4,4%.

Gỗ sồi là chủng loại gỗ có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ 2 với kim ngạch đạt 26,5 triệu USD, tăng 17,57% so cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ sồi trung bình ở mức 448 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2006 là 39USD/m3.

Nhập khẩu gỗ tống quán sủi 11 tháng năm 2007 tăng mạnh với hơn 20.700m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 6,2 triệu USD, bằng 3,6 lần về lượng và 3,7 lần về trị giá so cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ tống quán sủi trung bình ở mức 321USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006 khoảng 1,9%.

Tiếp theo là gỗ Anh đào với kim ngạch đạt 4,06 triệu USD, lượng gỗ nhập khẩu về là 4.958m3, tăng 45% về trị giá và tăng 27,9% về lượng. Giá nhập khẩu gỗ anh đào trung bình từ Mỹ ở mức 821USD/m3, cao hơn khoảng 14% so cùng kỳ 2006.

Lượng gỗ tần bì nhập về trong 11 tháng năm 2007 đạt trên 8.000m3, với kim ngạch hơn 3 triệu USD, tăng 28% về lượng và tăng 38% về trị giá so cùng kỳ. Giá nhập khẩu gỗ tần bì trung bình ở mức 376USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 8%.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập nhiều chủng loại gỗ nguyên liệu khác từ Mỹ như: ván lạng, gỗ óc chó, gỗ sếu, gỗ thích, gỗ bạch đàn, gỗ thông, gỗ teak...Nguồn: thongtinthuongmaivietnam.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường