Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gỗ: Năm 2010 Việt Nam được mong đợi sẽ thay thế Trung Quốc, trở thành...
17 | 01 | 2008
Theo các phương tiện truyền thông từ Việt Nam, vào năm 2010, giá trị xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Việt Nam sẽ đạt 5,5 triệu USD và Việt Nam được mong đợi sẽ thay thế Trung Quốc, trở thành nhà xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất sang Hoa Kỳ

Trong những năm gần đây, khối lượng hàng xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam đã tăng mạnh: Trong sáu năm, giá trị xuất khẩu đã tăng 11 lần và vào năm 2006, giá trị hàng xuất khẩu đồ gỗ từ Việt Nam đã vượt quá 2 tỷ USD, tăng 38% so với năm 2005.

Tổng diện tích rừng của Việt Nam là 100km2, chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ. Thêm vào đó, Việt Nam có nhiều loại gỗ quý hiếm. Vì vậy, theo một nhân vật nắm tình hình nội bộ tỉnh Quảng Đông, sau Trung Quốc, Việt Nam có thể trở thành một cơ sở công nghiệp khác trên thế giới và đây là cơ hội vàng cho các công ty nội địa Trung Quốc tham gia vào thị trường gỗ Việt Nam. Ông cũng cho biết thêm: “Thật dễ dàng nhận ra Việt Nam đang có nhu cầu về máy móc sản xuất đồ gỗ”.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường