Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu chững lại
16 | 07 | 2008
Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu tháng 5 đạt 97 triệu USD, tăng 6,6% so với tháng 4 và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này 5 tháng đầu năm đạt trên 456 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ván MDF: tháng 5, kim ngạch nhập khẩu ván MDF đạt lớn nhất, với kim ngạch đạt trên 9,68 triệu USD, mặc dù tăng 14,4% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2007. Như vậy, 2 tháng gần đây kim ngạch nhập khẩu ván MDF giảm so cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng nhập khẩu ván MDF vẫn tăng 2,9% so cùng kỳ, đạt 48,7 triệu USD. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình trong tháng 5 ở mức 279 USD/m3, cao hơn giá trung bình tháng 4 là 5 USD/m3 và cao hơn so với giá nhập khẩu trung bình của cùng kỳ năm ngoái là 14 USD/m3.

Đáng chú ý, giá ván mỏng MDF 2-6 cm nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm. Để cạnh tranh, nhiều công ty Trung Quốc đã hạ giá xuất xưởng MDF.

Gỗ bạch đàn: nhập khẩu gỗ bạch đàn tiếp tục tăng, đạt 36,6 ngàn m3, với kim ngạch 8,67 triệu USD, tăng 10,9% về lượng và tăng 17,4% về trị giá so với tháng trước. Giá nhập khẩu trung bình tháng 5 ở mức 236 USD/m3, tăng 6,3% so với tháng 4. Tính chung 5 tháng nhập khẩu gỗ bạch đàn đạt trên 181 ngàn m3, kim ngạch 42,24 triệu USD, tăng 38% về lượng và tăng 51% về trị giá so với cùng kỳ. Giá nhập trung bình 5 tháng ở mức 333 USD/m3, cao hơn 10% so cùng kỳ năm 2007.

Gỗ teak: lượng gỗ teak nhập khẩu trong tháng 5/2008 tăng mạnh so với tháng 4, đạt 10,67 ngàn m3 với kim ngạch 7,2 triệu USD, tăng 9,9% về lượng và tăng 44% về trị giá so với cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu gỗ teak trung bình trong tháng 5 là 663 USD/m3, tăng nhẹ so với tháng trước.

Gỗ thông: nhập khẩu gỗ thông trong tháng 5 tiếp tục giảm với kim ngạch đạt 5,87 triệu USD, giảm 13% so với tháng 5/2007. 5 tháng đầu năm 2008 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 30,97 triệu USD, giảm 26,5% so với cùng kỳ.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường