Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khuyến khích chế biến các mặt hàng gỗ có giá trị cao tại An Giang
09 | 10 | 2007
Sở Công nghiệp tỉnh An Giang cho biết mục tiêu định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản của tỉnh An Giang đến năm 2010 là nâng cao giá trị thương mại của lâm sản nhất là các sản phẩm từ rừng trồng, tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu và xuất khẩu.
Theo đó, sẽ tổ chức sản xuất các cơ sở cửa xẻ gỗ và làm đồ gỗ hiện có theo khả năng nguồn cung cấp nguyên liệu gỗ tròn, chuyển hướng một số cơ sở sang sản xuất các mặt hàng có giá trị cao (đồ mộc giả cổ, mỹ nghệ) tiêu hao ít nguyên liệu. Khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất các hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu làm từ gỗ, tre, lá…

Kêu gọi đầu tư xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ ở Chợ Mới, nơi nổi tiếng làng nghề truyền thống đồ gỗ của tỉnh An Giang, với công suất 500 m3 gỗ/năm. Xây dựng nhà máy gỗ ghép từ gỗ tạp, công suất 15.00 m3/năm tại Tri Tôn, nơi có nhiều rừng của An Giang; đồng thời đầu tư nhà máy sản xuất ván ép okal từ gỗ… có công suất 150.000 tấn/năm, tại Tri Tôn.Theo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường