Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Indonesia: Kế hoạch sản lượng thủy sản 12,26 triệu tấn trong năm 2011
14 | 01 | 2011
AGROINFO - Bộ Nghề cá và Hàng hải Indonesia lên kế hoạch tăng sản lượng thủy sản của nước này lên mức 12,26 triệu tấn trong năm 2011, so với sản lượng 10,83 triệu tấn năm 2010. Trong đó, theo kế hoạch, sản lượng nuôi trồng đạt 6,85 triệu tấn.
Theo Bộ trưởng Fadel Muhammad, cho đến năm 2015, nước này có tham vọng trở thành nhà sản xuất thủy sản hàng đầu thế giới và do vậy, sẽ đặt ra mức sản xuất cá mục tiêu theo từng năm.

Ông Fadel rất lạc quan với kế hoạch hiện tại do sản lượng thủy sản giai đoạn 2006 – 2010 tăng trưởng 9,68%

“Với khu vực nuôi trồng làm mũi nhọn trong ngành thủy sản, sản xuất thủy sản của chúng tôi đã qua mục tiêu ban đầu 10,76 triệu tấn vào năm 2010”, ông nói.
Cho đến quý 3/2010, sản xuất thủy sản đã đóng góp 3,14%, giá trị 16,4 tỷ USD vào tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Năm 2011, ngành thủy sản Indonesia kỳ vọng đóng góp 3,5% GDP.Kim Dung/Theo FIS
Báo cáo phân tích thị trường