Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê tuần đầu tháng 5 tăng cả lượng và trị giá
08 | 06 | 2011
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tuần từ 1 đến 15/5/2011, cả nước đã xuất khẩu 5,2 nghìn tấn cà phê, trị giá 42,3 triệu USD, tăng 1,6% về lượng và tăng 75,4% về trị giá so với kỳ 1 tháng 5/2010. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/5/2011 cả nước đã xuất khẩu 745 nghìn tấn cà phê, trị giá 1,6 tỷ USD, tăng 46,7% về lượng và tăng 128,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Cửa khẩu xuất khẩu chính trong tuần này chủ yếu tại Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh), với phương thức thanh toán FOB.

 

Các thị trường xuất khẩu cà phê trong tuần là Hoa Kỳ, Pháp, Ấn Độ, Đức, Bỉ, Italy…. trong đó Hoa Kỳ là thị trường chính  tới lượng xuất 349,2 tấn, đạt kim ngạch 1,2 triệu USD.

 

Tham khảo một số loại cà phê xuất khẩu trong tuần từ 1-15/5/2011

 

Chủng loại

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá

Cảng Cửa khẩu

PTTT

Cà phê ROBUSTA loại 1, S16

tấn

38.4

$2,542.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê Robusta loại 2 Sang 13

tấn

72

$1,847.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA VIETNAM loại 1

tấn

20

$2,654.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê Arabica Việt Nam loại 1

tấn

215.245

$5,511.55

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê Robusta VN loại 1      

tấn

19.2

$2,400.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê Robusta VN loại 2

tấn

96

$2,250.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê chưa rang robusta loại 1

tấn

21

$2,452.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê hạt loại 1 - Vietnam coffee robusta G1-16

tấn

19.2

$2,920.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA VIETNAM loại 1

tấn

96

$2,560.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA VIETNAM loại 2

tấn

194.4

$2,492.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê hạt Robusta Việt nam loại 2, 60kg/bao

tấn

50.2

$2,204.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA VIET NAM loại 1 - Hàng thổi 21 Tấn /cont

tấn

42

$2,520.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA VIET NAM loại 2

tấn

19.2

$2,467.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê chưa rang robusta loại 1

tấn

96

$2,563.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê hạt việt nam robusta loại 1, hàng đóng trong bao đay

tấn

17.94

$2,714.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê hạt Robusta Việt nam loại 2, 60kg/bao

tấn

102.96

$2,497.15

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê NHÂN CHƯA RANG ROBUSTA loại 2

tấn

115.2

$2,512.50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA VIET NAM loại 1

tấn

126

$2,525.00

KNQ C.ty CP đại lý liên hiệp vận chuyển

FOB

Cà phê nhân robusta chưa rang.loại 2

tấn

120

$2,505.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê hạt Robusta Việt nam loại 1, 60kg/bao

tấn

57.6

$2,420.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA VIETNAM loại 2

tấn

64.8

$2,450.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê hạt Robusta Việt nam loại 1, 60kg/bao

tấn

18.6

$2,562.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê chưa rang robusta loại 2

tấn

86.4

$2,434.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cà phê ROBUSTA VIệT NAM loại 1

tấn

126

$2,393.00

KNQ C.ty CP đại lý liên hiệp vận chuyển

FOB

Cà phê ROBUSTA VIệT NAM loại 2

tấn

126

$2,350.00

KNQ C.ty CP đại lý liên hiệp vận chuyển

FOB

Cà phê hạt Robusta Việt nam loại 2, hàng thổi

tấn

126

$2,435.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

cà fê arabica ( cà fê nhân) loại 2 sàng 14 . dạng thô chưa qua chế biến

tấn

38.4

$5,941.40

Cảng Hải Phòng

FOB

Cà phê ARABICA ( Cà phê nhân) loại 2 sàng 13 xuất xứ Việt Nam, Dạng thô chư qua chế biến

tấn

38.4

$5,886.28

Cảng Hải Phòng

FOB

Cà phê Arabica (Cà phê nhân) loại 1 sàng 16 - loại thô chưa qua chế biến

tấn

38.4

$5,787.00

Cảng Hải Phòng

FOB

Cà phê ROBUSTA VIET NAM loại 1

tấn

108

$2,591.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cà phê robusta loại 2(hàng đóng xá vào 6 conts)

tấn

126

$2,460.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

 

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường