Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung 21 tỷ đồng cứu vụ đông xuân bắc bộ
19 | 07 | 2007
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt nguồn kinh phí 21 tỷ đồng để cải tạo thủy lợi phục vụ công tác chống hạn trong vụ đông xuân 2006-2007 ở các tỉnh phía Bắc.

Số tiền này sẽ được dùng để nạo vét khẩn cấp một số tuyến kênh dẫn nước của các hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ và Bắc Nam Hà nhằm đảm bảo cấp nước sản xuất và sinh hoạt.

Dự kiến vụ đông xuân 2006-2007, các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ sẽ có khoảng 242.000ha diện tích đất trồng trọt khó khăn về nguồn nước tưới. Diện tích này tập trung chủ yếu ở các tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hưng Yên, Hải Dương./.Bộ Nông nghiệp và PTNT
Báo cáo phân tích thị trường