Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường thô tại Kansai, Nhật Bản ngày 03/10/2006
25 | 07 | 2007

Đơn vị: Yên/tấn

Giao kỳ hạn

Phiên sáng

 

 

Phiên chiều

 

 

Giá đóng cửa

Mức tăng giảm so hôm trước

 

Lần1

Lần 2

Lần3

Lần 1

Lần 2

Lần 3

 

 

1/07

44860

44860

0

44860

44860

44860

44860

0

3/07

44060

44060

0

44060

44060

44060

44060

0

5/07

44110

44110

0

44110

44110

44110

44110

0

7/07

42110

42110

0

42110

42110

42110

42110

0

9/07

42110

42110

0

42110

42110

42110

42110

0

11/07

42110

42110

0

42110

42110

42110

42110

0

(Nguon tin: Reuters)Báo cáo phân tích thị trường