Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Oil World: Dự trữ đậu tương toàn cầu nhiều hơn dự đoán
24 | 08 | 2011
Nhà phân tích hạt có dầu tại tổ chức Oil World cho biết tính đến 31/8 dự trữ đậu tương toàn cầu sẽ vượt ước tính và nguồn cung cấp đậu tương trong mùa vụ tới 2011/12 đủ mặc dù thấp hơn dự đoán.

Tổ chức hạt có dầu thế giới (Oil World) nói “dự trữ cuối vụ 2010/11 của thế giới sẽ cao hơn dự kiến ở mức kỷ lục 75,8 triệu tấn (tính đến 31/8), cao hơn khoảng 10 triệu tấn so với năm trước”

Tính đến 31/8 dự trữ đậu tương, 6,63 triệu tấn tại Hoa Kỳ được dự báo bởi Oil Worl, tăng so với 4,11 triệu tấn trong tháng 8/2010.

Dự trữ 26,03 triệu tấn được dự đoán tại Brazil tăng từ 18,66 triệu tấn năm trước đó và 25,58 triệu tấn tại Argentina tăng so với 25,05 triệu tấn tháng 8 năm trước.

Tổ chức hạt có dầu thế giới cắt giảm ước tính sản lượng đậu tương toàn cầu trong niên vụ mới 2011/12 là 261,42 triệu tấn giảm 4,9 triệu tấn so với ước tính trong tháng 7 giảm 3,9 triệu tấn so với vụ thu hoạch năm 2010/11.

Oil World nói sự sụt giảm lớn nhất sẽ xảy ra tại Hoa Kỳ , hiện tại chúng tôi ước tính 84,37 triệu tấn cho mùa vụ này tăng 1,2 triệu tấn so với ước tính 11/8 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, giảm so với 90,61 triệu tấn trong vụ thu hoạch trước đó của Hoa Kỳ.

Nhưng dự trữ cao sẽ vẫn cho phép vụ đậu tương toàn cầu niên vụ 2011/12 tăng thành 233,30 triệu tấn so với 222,78 niên vụ 2010/11

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường