Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng gạo Hàn Quốc đạt mức thấp nhất 10 năm
01 | 09 | 2011
Một nhóm chuyên gia của nhà nước cho biết sản lượng gạo của Hàn Quốc được dự báo đạt mức thấp nhất 10 năm trong năm nay do đất nông nghiệp thu hẹp lại và sản lượng thấp hơn bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc, sản lượng gạo được dự kiến đạt 4,12 đến 4,24 triệu tấn năm nay, giảm 1,2 đến 4% so với vụ thu hoặch năm ngoái là 4,29 triệu tấn.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường