Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mất 25.000 ha đất lúa mỗi năm
28 | 08 | 2011
Các khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, sông Hồng có tốc độ đất lúa giảm mạnh nhất do chuyển đổi sang mục đích phi nông nghiệp

Theo dự thảo tờ trình về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Chính phủ, hiện cả nước có hơn 4 triệu ha đất trồng lúa.

Tuy nhiên, trong 20 năm tới khoảng 500.000 ha đất lúa (trung bình 25.000 ha/năm) sẽ tiếp tục chuyển sang mục đích phi nông nghiệp.

Tại một số địa phương vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng tốc độ đất lúa giảm khá nhanh. TPHCM giảm gần 2.700 ha/năm, Bình Dương giảm 1.600 ha/năm, Cà Mau giảm trên 6.000 ha/năm…, chủ yếu do chuyển sang xây các khu công nghiệp, đô thị hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, một số địa phương vẫn có tình trạng chuyển đất nông nghiệp có năng suất cao sang đất phi nông nghiệp trong khi vẫn còn đất khác.

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất giai đoạn tới cần có các giải pháp đầu tư về thủy lợi nhằm khai thác khoảng 300.000 ha đất chưa sử dụng cho mục đích trồng lúa để bổ sung cho diện tích đất bị mất.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống lúa để nâng cao hệ số sử dụng đất trồng lúa lên gần gấp đôi hiện nay.

Theo Pháp luật TP.HCMBáo cáo phân tích thị trường