Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
FDA công bố hai chương trình thử nghiệm truy xuất nguồn gốc
15 | 09 | 2011
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa công bố hai chương trình thử nghiệm mới về truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Viện Công nghệ Thực phẩm (IFT), một tổ chức khoa học phi lợi nhuận tập trung các chuyên gia trong ngành khoa học thực phẩm, công nghệ thực phẩm và các ngành nghề liên quan, sẽ thực hiện những thử nghiệm này dưới sự chỉ đạo của FDA.

Theo Đạo luật Hiện đại hóa An toàn thực phẩm, FDA có trách nhiệm xây dựng ít nhất hai dự án liên quan đến sản xuất và chế biến thực phẩm.

Dự án thử nghiệm có mục đích đánh giá các phương pháp và công nghệ sử dụng để truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhanh chóng và hiệu quả, bao gồm các loại dữ liệu hữu ích cho công tác truy xuất, cách thức kết nối với các đơn vị khác nhau trong hệ thống phân phối thực phẩm và tốc độ cung cấp dữ liệu nhanh chóng cho FDA.

Nhóm các đối tượng liên quan chính gồm ngành thực phẩm, chính phủ và người tiêu dùng, cũng tham gia vào dự án. Chủ tịch Tập đoàn Thực phẩm AFI, Bob Bauer cũng tham gia nhóm chuyên gia của IFT trình bày vấn đề này.

Sau khi kết thúc dự án và tổng hợp dữ liệu thu được, FDA sẽ soạn thảo dự luật gồm các quy định trong quản lý dữ liệu đối với các loại thực phẩm có nguy cơ cao nhằm tạo điều kiện cho truy xuất nguồn gốc. Cụ thể, FDA phải xác định các loại thực phẩm có nguy cơ cao này bằng cách xem xét các yếu tố như các nguy cơ phổ biến về thực phẩm dựa trên dữ liệu về ngộ độc thực phẩm, khả năng một loại thực phẩm riêng biệt có thể gây ngộ độc và mức độ nghiêm trọng của nó. FDA sẽ tổ chức 3 cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng về dự luật mới.

 Theo VasepBáo cáo phân tích thị trường