Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu thức ăn gia súc tăng đột biến trong tháng 5/2012
20 | 06 | 2012
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 5/2012 đạt khoảng 207 triệu USD, tăng 41,5% so với tháng trước và gần bằng mức 209 triệu USD của tháng cùng kỳ năm 2011.

Như vậy, thực tế nhập khẩu đã đạt cao hơn rất nhiều so với dự báo trước đó của Tổng cục Thống kê, khi đưa ra con số 160 triệu USD. Đây cũng là một kết quả khá bất ngờ, khi các tháng đầu năm kim ngạch chỉ đạt 130 – 160 triệu USD.


Nhập khẩu TAGS và NL các tháng, năm 2011 – 2012 (Triệu USD)


 
Nguồn: TCHQ


Cũng theo Tổng cục Hải Quan, tháng 5/2012 nhập khẩu ngô và đậu tương đều tăng lần lượt 20,1% và 88,4% so tháng trước, đạt 52,9 và 97,6 triệu USD. Trong khi đó, nhập khẩu lúa mỳ lại giảm 44,5%, chỉ đạt 55,9 triệu USD. Tuy vậy tính chung 5 tháng đầu năm, nhập khẩu 3 loại nguyên liệu này đều tăng so cùng kỳ 2011: Ngô tăng 27,6%, đậu tương tăng 163,1% và lúa mỳ tăng 4,5%.

 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường