Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
USDA điều chỉnh dự báo xuất nhập khẩu gạo 2013
07 | 01 | 2013
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã điều chỉnh một số dự báo về nhập khẩu và xuất khẩu gạo năm 2013, làm cơ sở để điều chỉnh tăng mậu dịch gạo toàn cầu năm tới thêm khoảng 100.000 tấn lên 35,99 triệu tấn, mặc dù vẫn thấp hơn 5% so với mức 37,7 triệu tấn năm 2012.

Xuất khẩu của Ai cập và Venezuela dự báo sẽ tăng vào năm 2013, trong đó Ai Cập sẽ xuất khoảng 850.000 tấn, tăng trên 40% so với dự báo trước đây là 600.000 tấn, còn Venezuela sẽ xuất khoảng 50.000 tấn, tăng khoảng 35.000 tấn.


Tuy nhiên, xuất khẩu của Trung Quốc và Urugoay sẽ giảm. XK của Trung Quốc năm 2013 sẽ giảm xuống 500.000 tấn, giảm khoảng 17% hay 100.000 tấn so với dự báo trước là 600.000 tấn, chủ yếu do giá cao. Uruguay sẽ xuất khẩu khoảng 800.000 tấn, giảm khoảng 6% hay 50.000 tấn so với mức 850.000 tấn dự báo trước đây, bởi sản lượng dự báo sẽ giảm do hạn hán năm 2012.


Nhập khẩu vào Trung Quốc năm 2013 dự báo sẽ đạt 1,5 triệu tấn, tăng khoảng 15% hay 200.000 tấn so với những dự báo trước, trong khi nhập khẩu của Iraq sẽ đạt 1,3 triệu tấn năm 2013, tăng khoảng 7% hay 100.000 tấn so với dự báo tháng 9. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhập khẩu 300.000 tấn năm 2013, tăng khoảng 36% hay 80.000 tấn so với dự báo trước đây, chủ yếu bởi Ai Cập xóa bỏ lệnh cấm xuất khẩu. Nhập khẩu vào Nepal, Arp Xêút, Cameroon, Angola, Panama và Jordan dự báo cũng sẽ tăng nhẹ.


Trong số những nước dự kiến sẽ giảm nhập khẩu vào năm tới có Ai Cập, Bangladesh và Australia. USDA đã điều chỉnh giảm mức dự báo về nhập khẩu của Ai Cập đi 600.000 tấn, Bangladesh đi 250.000 tấn và Australia đi 35.000 tấn
 Nguồn: Reuters
Báo cáo phân tích thị trường