Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 1 mạnh nhờ xuất sang Iraq, Trung Quốc, Hoa Kỳ và một số nước châu Phi
21 | 03 | 2013
Xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 1-2013 tăng gần 31%, từ mức khoảng 439.677 tấn tháng 1-2012 đạt khoảng 575.136 tấn tháng 1-2013, theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA).
Hầu hết xuất khẩu tăng sang Iraq, Trung Quốc, Hoa Kỳ và một số nước châu Phi.
Theo TREA, xuất khẩu gạo sang Iraq, Benin, Senegal, Togo, Kenya và Angola đều tăng trong tháng 1-2013 so với cùng tháng năm ngoái.
Tuy nhiên, xuất khẩu sang một số thị trường lớn vẫn giảm như Nigeria, Singapore và Nhật Bản.
Xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 1-2013

Thị trường
Tháng 1-2013 (so với T1-2012)
Tháng 1-2012
Iraq
118.420 tấn
120 tấn
Benin
48.576 tấn
2.208 tấn
Senegal
30.865 tấn
50 tấn
Hoa Kỳ
38.439 tấn
25.187 tấn
Trung Quốc
15.208 tấn
4.771 tấn
Nigeria
17.954 tấn (-36%)
 
Singapore
14.486 tấn (-60%)
 
Nhật Bản
31.982 tấn (-21%)
 

Tính chung, xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 1 đạt 575.136 tấn, tăng khoảng 31% so với tháng 1/2012. Về giá trị, xuất khẩu trong tháng 1 đạt khoảng 12.382 triệu baht (khoảng 407 triệu USD), tăng khoảng 30% so với khoảng 9.521 triệu baht (khoảng 307 triệu USD) tháng 1-2012.
 (T.H – Oryza)


Báo cáo phân tích thị trường