Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quí I ước đạt 6,56 tỷ USD
28 | 03 | 2013
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 3 ước đạt 2,6 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu các ngành này trong 3 tháng đầu năm ước đạt 6,56 tỷ USD, tăng 6,2% so cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ NN&PTNT, có được mức tăng này là nhờ giá trị tăng cao của các mặt hàng trong nhóm lâm sản chính với kim ngạch ước đạt 1,24 tỷ USD, tăng 16,3%. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu nông sản và thủy sản lại giảm nhẹ, cụ thể, các mặt hàng nông sản chính 3 tháng đầu năm ước đạt 3,26 tỷ USD, giảm 5,4%; thủy sản ước đạt 1,21 tỷ USD, giảm 5,9%.


Riêng mặt hàng gạo, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, ước xuất khẩu gạo trong 3 tháng đầu năm khoảng 1,459 triệu tấn, giá trị đạt 644 triệu USD, tăng 9,8% về lượng nhưng giảm 1,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước


NN&PTNT
 Báo cáo phân tích thị trường