Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tôm nuôi tại Trà Vinh chết hàng loạt do nhiễm đốm trắng
15 | 04 | 2013
Số tôm nuôi bị chết tập trung tại 4 huyện nuôi trọng điểm là Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành thuộc tỉnh Trà Vinh.

Theo thống kê, từ đầu vụ tới nay, 4 huyện có 5.580 hộ thả nuôi với hơn 456 triệu con tôm sú giống trên diện tích gần 6.400 ha và gần 400 hộ thả nuôi gần 140.000 con tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, hiện có hơn 220 hộ nuôi tôm sú và 125 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại, với lượng giống thả nuôi khoảng hơn 50 triệu con.

Tôm nuôi bị chết đa phần do nhiễm bệnh đốm trắng, loại bệnh không có thuốc đặc trị. Tôm chết ở giai đoạn 25- 40 ngày tuổi, gây thiệt hại nặng cho người nuôi.

Theo ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Trà Vinh, mẫu tôm chết từ đầu vụ đến nay đa phần đều bị đốm trắng do ảnh hưởng lớn của môi trường và nhiệt độ. Mặc dù chi cục đã thành lập bốn tổ hỗ trợ kỹ thuật tại các địa phương ngay từ đầu vụ để giúp người nuôi nhưng vẫn không kịp đối phó với diễn biến của thời tiết và dịch bệnh.

Hiện Chi cục đang đẩy mạnh việc kiểm tra và quản lý chặt con giống nhập vào tỉnh trước khi cho bán ra thị trường. Riêng việc sử dụng thuốc thú y thủy sản, Chi cục đang chờ thông tư thực hiện Nghị định 07 về quản lý thuốc thú y thủy sản


Nguồn: Bộ NN và PTNTBáo cáo phân tích thị trường