Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành Sữa Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014"
08 | 01 | 2014
AGROINFO xin giới thiệu đến quý độc giả “Báo cáo thường niên ngành Sữa Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014”.
Báo cáo thường niên ngành Sữa Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sữa trong nước, thế giới năm 2013 và triển vọng của thị trường năm 2014.
 
• Diễn biến tình hình sản xuất sữa của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường sữa trong nước và quốc tế
• Thương mại sữa Việt Nam và thế giới năm 2013
• Biến động xuất khẩu sữa Việt Nam năm 2013
• Tiêu điểm thị trường sữa thế giới và Việt Nam năm 2013
• Triển vọng năm 2014: Giá sữa, cung cầu sữa và các thị trường xuất khẩu sữa triển vọng.
 
Báo cáo thường niên ngành Sữa Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cơ quan thống kê Châu Âu (EUROSTAT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường