Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014"
14 | 01 | 2014
AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014”.
 
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường trong nước, thế giới năm 2013 và triển vọng thị trường trong năm 2014.  
 
• Tình hình sản xuất mía đường của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường mía đường trong nước và quốc tế
• Thương mại mía đường Việt Nam và thế giới năm 2013
• Triển vọng năm 2014: Xuất nhập khẩu và giá đường
 
Báo cáo thường niên ngành hàng mía đường Việt Nam 2013 và triển vọng 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường