Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lượng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2014 tăng 41%
02 | 06 | 2014
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2014 đạt 21,8 triệu tấn, tăng 41% so với con số 15,5 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Trong 4 tháng đầu năm 2014, lượng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc từ 3 thị trường lớn nhất: Mỹ đạt 16,3 triệu tấn, từ Braxin đạt 5 triệu tấn, từ Canada đạt 513,5 nghìn tấn, lần lượt cao hơn các con số 12,3 triệu, 2,7 triệu và 418 nghìn tấn của cùng kỳ năm 2013.

Đói với dầu đậu tương, lượng nhập khẩu của Trung Quốc đạt 296 nghìn tấn, tăng 34,5% so với con số 220 nghìn tấn của cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu từ Aghentina đạt 98 nghìn tấn, thấp hơn so với con số 132 nghìn tấn của cùng kỳ năm 2013; từ Braxin đạt 105 nghìn tấn, cao hơn so với con số 42 nghìn tấn của cùng kỳ.
 
Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu hạt cải dầu của Trung Quốc đạt 1,7 triệu tấn, tăng 42% so với con số 1,2 triệu tấn so cùng kỳ. Trong đó, khối lượng hạt dầu cải nhập khẩu từ Canada đạt 1,3 triệu tấn, cao hơn so với con số 1,2 triệu tấn của cùng kỳ năm 2013; từ Australia đạt 412 nghìn tấn, tương đương với cùng kỳ.
 
Nguồn: Chinairn.com
 


Báo cáo phân tích thị trường