Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất nhập khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2014 giảm cả về lượng và giá trị
02 | 06 | 2014
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT): Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 5 đạt 51 nghìn tấn với giá trị 96 triệu USD.

Với ước tính này, 5 tháng đầu năm XK cao su đạt 239 nghìn tấn với giá trị đạt 473 triệu USD, giảm 20,2% về khối lượng và giảm 39,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Giá cao su XK bình quân 4 tháng đầu năm 2014 đạt 1.997 USD/tấn, giảm 24,89% so với cùng kỳ năm 2013. Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.
 
Cụ thể: Trung Quốc giảm 37,65% về khối lượng và giảm 53,26% về giá trị; Malaysia giảm 22,61% về khối lượng và giảm 45,86% về giá trị. Thị trường Hà Lan có tốc độ tăng nhanh nhất, gấp hơn 6 lần về lượng và hơn 4 lần về giá trị so với 4 tháng đầu năm trước.
 
Cũng theo Bộ NN&PTNT, ước khối lượng nhập khẩu (NK) cao su trong tháng 5 đạt 21 nghìn tấn với giá trị đạt 45 triệu USD, đưa khối lượng NK mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm đạt 118 nghìn tấn, giá trị NK đạt 247 triệu USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 16,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Thị trường NK cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 20,5%), Nhật Bản (18%) và Campuchia (10%).
 
Nguồn: Báo Hải Quan
 


Báo cáo phân tích thị trường