Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam
04 | 09 | 2008
7 tháng đầu năm nay, tổng lượng cao su xuất khẩu đạt khoảng 299 ngàn tấn với trị giá trên 738 triệu USD, giảm 15,51% về lượng nhưng lại tăng 17,77% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2007.
- Trong tháng 7/2008 cả nước ta xuất khẩu được khoảng trên 62 ngàn tấn cao su các loại đạt kim ngạch 184 triệu USD, tăng 29,47% về lượng và tăng 31,48% về trị giá so với tháng trước còn so với cùng kỳ năm 2007, giảm 7,9% về lượng song lại tăng 42,25% về trị giá.

- Tổng lượng cao su khối SVR3L xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm nay đạt 123,56 ngàn tấn với trị giá gần 249 triệu USD, giảm 25,13% về lượng và giảm 14,57% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

- Tháng 6/2008, xuất khẩu cao su Việt Nam sang Achentina đạt 119 tấn, với trị giá 349.476 USD. Tính chung 6 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 1.644.763 USD, với lượng xuất 618 tấn.

- 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su sang CH Ai Len đạt 136 tấn, với trị giá 366.953 USD.
- Lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ trong tháng 6/2008 đạt 121 tấn, với trị giá 340.882 USD. TÍnh chung 6 tháng, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2.851.818, với lượng xuất 1.191 tấn.

- Lượng cao su xuất khẩu sang Anh tháng 6 đạt 289 tấn, với trị giá 614.178 USD. Tính chung 6 tháng, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2.115.448 USD, với lượng xuất 1.020 tấn.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường