Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam và thế giới 6 tháng đầu năm 2014"
21 | 07 | 2014
Báo cáo đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lúa gạo trong nước, thế giới 6 tháng đầu năm 2014 và triển vọng thị trường trong năm 2014.
Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
• Tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại gạo thế giới và Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014
• Cân đối cung cầu gạo Việt Nam và thế giới 
• Triển vọng các tháng cuối năm 2014: Giá gạo, cung cầu và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng
 
Đặc biệt báo cáo sẽ tập trung phân tích sâu những vấn đề liên quan chuỗi giá trị lúa gạo của Đồng bằng Sông Cửu Long và những cơ hội, thách thức đặt ra với ngành hàng gạo từ nay đến cuối năm 2014.
 
Báo cáo sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường