Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường ngành cao su Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014"
22 | 07 | 2014
Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thị trường ngành cao su Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới 6 tháng đầu năm 2014 và triển vọng thị trường cuối năm 2014.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:

(1) Diễn biến ngành cao su trên thế giới trong 6 tháng đầu năm 2014;
(2) Diễn biến ngành cao su trong nước 6 tháng đầu năm 2014;
(3) Triển vọng ngành cao su nửa cuối năm 2014.
 
Báo cáo thị trường ngành cao su Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cao su. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Cao su Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường