Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu lúa mì và ngô tăng mạnh
21 | 08 | 2014
Trong 7 tháng năm 2014, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam tăng 30,98% về lượng so với năm 2013, và nhập khẩu ngô tăng 137,2%.

Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại-Bộ Công Thương (VITIC) cho biết, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong 7 tháng năm 2014 đạt hơn 1,131 triệu tấn, tăng 30,98% về lượng và tăng 17,25% về giá so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ 5 thị trường là Australia, Hoa Kỳ và Canada, Ấn Độ và Áo. Trong đó Australia là thị trường lớn nhất cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 907.389 tấn, tăng 34,43% về lượng và chiếm 80,3% tổng giá trị nhập.
 
Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ hai cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 102.644 tấn, tăng 75,94% về lượng so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong khi đó, lượng lúa mì Việt Nam nhập từ Canada và Ấn Độ đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nhập khẩu từ Canada giảm 39,97% về lượng và giảm 46,59% về trị giá; nhập từ Ấn Độ giảm 39,81% về lượng và giảm 43,76% về trị giá.
 


Báo cáo phân tích thị trường