Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ITRC sẽ thành lập thị trường cao su khu vực để ổn định giá
24 | 11 | 2014
Hội đồng Cao su Ba bên Quốc tế (ITRC) sẽ thành lập thị trường cao su khu vực trong18 tháng tới như một biện pháp ổn định giá cao su.
Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp bộ trưởng của Hội đồng Cao su Ba bên Quốc tế (ITRC) 2014 tại Kuala Lumpur ngày 20/11 do Malaysia chủ trì.
Thị trường cao su khu vực sẽ hợp nhất thị trường cao su thiên nhiên của các nước sản xuất cao su chủ chốt Thái Lan, Indonesia và Malaysia (TIM), cung cấp thông tin giá tốt hơn và hiệu quả hơn nhằm mang lợi ích cho nhà sản xuất, người tiêu dùng và những người tham gia thị trường.
 
Các nước ASEAN khác tham dự phiên họp – Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam – cũng bày tỏ sự quan tâm và mong muốn hợp tác với TIM nhằm củng cố giá cao su thiên nhiên.
 
Theo Bộ trưởng Bộ Đồn điền và Hàng hóa Malaysia Douglas Uggah Embas, hiện 3nước ITRC chiếm khoảng 67% tổng sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu, trong khi Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam chiếm khoảng 13%.
 
Cũng trong phiên họp Bộ trưởng của Hội đồng Cao su Ba bên Quốc tế (ITRC) 2014, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, đã nhất trí giảm xuất khẩu từ năm tới để giảm nguồn cung và đẩy giá lên.
 
Nguồn: Gafin
 


Báo cáo phân tích thị trường