Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Agroinfo công bố "Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015"
30 | 01 | 2015
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2014.

 

Báo cáo đề cập tới các vấn đề chính sau:
Thị trường thịt thế giới: Tình hình sản xuất, tiêu thụ, thương mại một số mặt hàng thịt chính trên thế giới (như thịt lợn, thịt bò, thịt gà) năm 2014 và triển vọng năm 2015.
Thị trường thịt Việt Nam: Tổng quan ngành chăn nuôi Việt Nam; Diễn biến cung cầu, thương mại, giá cả một số loại thịt thiết yếu tại Việt Nam (lợn, gà, bò); Dự báo triển vọng thịt trường thịt Việt Nam năm 2015.
 
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 
 
Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo, Trung tâm Thông tin PT NNNT
 


Báo cáo phân tích thị trường