Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên thị trường phân bón năm 2014 và triển vọng năm 2015"
17 | 12 | 2014
Agroinfo - Báo cáo nhằm mục đích đưa ra các phân tích toàn diện và cập nhật nhất về hiện trạng của ngành phân bón Việt Nam, trong đó đi sâu vào phân tích thị trường phân bón năm 2014 với những dự báo năm 2015 về cung, cầu và mặt bằng giá.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:

 
(1) Bối cảnh kinh tế thế giới và cung – cầu thị trường phân bón thế giới 
(2) Chính sách phân bón cập nhật của Trung Quốc trong năm 2014
(3) Cung, cầu,  giá cả, hoạt động xuất, nhập khẩu phân bón trong nước
(4) Các chính sách về ngành phân bón của Việt Nam trong năm 2014
(5) Triển vọng thị trường phân bón trong nước và thế giới năm 2015
 
Báo cáo thường niên thị trường phân bón năm 2014 và triển vọng năm 2015 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hồ tiêu. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Hiệp hội Phân bón quốc tế (IFA), Cục Trồng trọt-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thống kê...
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường