Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 2014 và triển vọng 2015 "
16 | 12 | 2014
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2014 và triển vọng 2015. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2014 và đưa ra những nhận định về triển vọng, xu hướng thị trường năm 2015.
Báo cáo đề cập tới một số vấn đề chính như sau: 
• Tình hình cung - cầu các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính trên thế giới niên vụ 2013/14 và dự báo niên vụ 2014/15. Bao gồm:Tình hình sản xuất, tiêu thụ, dự trữ, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng cụ thể ngô, lúa mỳ, đậu tương trên thế giới.
• Phân tích các vấn đề nổi bật trong ngành thức ăn chăn nuôi năm 2014. Bao gồm: Tổng quan ngành thức ăn chăn nuôi năm 2014; Tình hình sản xuất nguyên liệu; Thực trạng chế biến kinh doanh TACN thành phẩm; Tình hình xuất nhập khẩu TACN; Diễn biến/xu hướng giá cả một số loại nguyên liệu và TACN thành phẩm; Các thông tin chính sách mới liên quan tới ngành thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam…
• Nhận định và dự báo triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam năm 2015. Bao gồm các nhận định và dự báo về cung – cầu và giá cả.
 
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 2014 và triển vọng 2015 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường