Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý II/2010"
28 | 07 | 2010
AGROINFO - Tiếp theo loạt báo cáo ngành hàng trong quý I/2010, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý II/2010. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi quý II năm 2010 và triển vọng xu hướng thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước và quốc tế năm 2010.
Tiếp theo loạt báo cáo ngành hàng trong quý I/2010, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý II/2010. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi quý II năm 2010 và triển vọng xu hướng thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước và quốc tế năm 2010.

Báo cáo được chia thành 3 phần chính: i) Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước quý II/2010, trong đó phân tích tình hình nguồn cung nguyên liệu sản xuất thức ăn trong nước và nhập khẩu, diễn biến giá cả và các yếu tố tác động đến giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm; ii) Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới, phân tích những vấn đề liên quan đến cung- cầu, thương mại giá cả nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; iii) Triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi, trình bày các nhận định và dự báo về triển vọng cung, cầu và giá cả nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm ở thị trường trong nước và quốc tế.

Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý II/2010 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...


Thông tin về báo cáo xem tại đây


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường