Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013"
23 | 10 | 2013
Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi và triển vọng xu hướng thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước và quốc tế năm 2013.
Báo cáo gồm 2 phần chính: 
i) Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước, cập nhật diễn biến cung – cầu sản xuất, nhập khẩu và xu hướng giá cả thức ăn chăn nuôi quý III và 9 tháng năm 2013. 
ii) Triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi, trong đó đưa ra những diễn biến, xu hướng quan trọng của thị trường thức ăn chăn nuôi trong và ngoài nước, từ đó đưa ra những nhận định, dự báo trong các tháng cuối năm.
 
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường