Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2012"
24 | 10 | 2012
Tiếp theo những báo cáo thị trường ngành hàng thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012; Báo cáo ngành hàng TACN Q2/2012, hôm nay 24/10/2012 AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2012"

Báo cáo gồm 2 phần chính: i) Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới, phân tích những thực trạng và triển vọng cung- cầu, thương mại giá cả nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại các quốc gia trên thế giới; ii) Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước quý II và 9 tháng đầu năm 2012 và triển vọng ngắn – trung hạn, trong đó phân tích tình hình nguồn cung nguyên liệu sản xuất thức ăn trong nước và nhập khẩu, diễn biến giá cả và các yếu tố tác động đến giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm và các nhận định, dự báo.

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường