Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hiệp hội sắn Indonesia tăng cường sản xuất tinh bột sắn
25 | 09 | 2012
Jakarta- Hiệp hội tinh bột sắn đang tìm cách tăng cường sản xuất chế biến bột sắn trên khắp đất nước để thúc đẩy sự đa dạng thực phẩm quốc gia và khả năng phục hồi và phát triển bền vững.

Ngày 22/7/2012, Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội sắn Indonesia cho biết cho biết, hiện hiệp hội này đang thúc đẩy "phong trào phúc lợi sắn quốc gia" để tăng sản lượng bột sắn được chế biến lên tới 5,7 tỷ tấn một năm trong năm 2016 thông qua sự phát triển của 600 cụm ở 300 tỉnh của Indonesia.


Ông nói với Antara rằng "Cùng với những nhà lãnh đạo của Hiệp hội sắn Indonesia, chúng tôi xin đưa ra ý kiến về cách để thúc đẩy sản xuất lương thực và đa dạng hóa các nguồn cung cấp thực phẩm tại các khu vực khác nhau bao gồm giữa các tổ chức tư nhân và chính phủ bao gồm cả việc tham gia vào sự kiện gần đây của Cơ quan ứng phó Lương thực Quốc gia".


Ông hy vọng những nỗ lực khuyến khích đó có thể được hoàn thành trong tháng 12 năm 2012 thêm  vào đó, 2013-2015 kế hoạch MSI về phát triển các cụm nông nghiệp sắn ở tất cả các tỉnh ở Indonesia trong các giai đoạn.


Ông cũng cho biết 150 cụm sẽ được xây dựng tại 50 huyện trong năm 2013, 300 cụm  ở hơn 100 huyện trong năm 2014 và phần còn lại vào năm 2015.
Suharyo mong rằng một cụm có thể sản xuất 800 tấn tinh bột sắn trong một tháng hoặc 9.600 tấn trong một năm.


600 cụm có thể sản xuất 5,76 triệu tấn tinh bột sắn một năm và có thể đa dạng hóa thực phẩm và khả năng phục hồi thực phẩm quốc gia có thể được duy trì. Tinh bột sắn có thể được sử dụng như một nguyên liệu để làm các món ăn khác nhau như mì và bánh ngọt.


Ông cho biết Phong trào phúc lợi sắn quốc gia (SSB) nhằm cải thiện phúc lợi của nông dân và các doanh nhân sắn.


"Thông qua một hệ thống các cụm  gồm cả người nông dân và các doanh nhân sẽ nhận được một lợi ích. Doanh nhân sẽ đảm bảo mua sắn sản xuất của nông dân, trong khi nông dân sẽ đảm bảo nguồn cung ".


Về đầu tư cho sự phát triển của các cụm ông cho biết ông sẽ tham khảo phối hợp chương MSI và các chính phủ trong khu vực có liên quan."MSI là một tổ chức cộng đồng cần hỗ trợ từ chính phủ và khu vực tư nhân có khái niệm để thúc đẩy khả năng phục hồi thực phẩm”


Thu Hà biên dịch

 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường