Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố phát hành "Báo cáo Thường niên Ngành hàng Sắn và Tinh bột sắn Việt Nam năm 2011 và Triển vọng năm 2012 "
23 | 04 | 2012
Năm 2011, mặt hàng sắn tiếp tục ghi nhận kỷ lục về kim ngạch và lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, trong thành công chung đó, ngành sắn và tinh bột sắn của Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như tập trung xuất khẩu quá lớn vào 1 thị trường (Trung Quốc), xu hướng giảm giá bắt đầu xuất hiện từ cuối năm; tình trạng thừa thiếu cục bộ sắn nguyên liệu tại các vùng khác nhau vẫn thường xuyên xảy ra...

Báo cáo Thường niên Ngành hàng Sắn và Tinh bột sắn Việt Nam năm 2011 và Triển vọng năm 2012 tiếp tục cung cấp  các thông tin cơ bản và chuyên sâu nhất về ngành sắn và tinh bột sắn, về diễn biến về cung, cầu cũng như giá cả và các xu hướng sử dụng sản phẩm, xu hướng phát triển nổi bật cũng như các khó khăn, thách thức của thị trường.


Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và lấy từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Tổ chức nông lương Liên hợp quốc (FAO), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Hiệp hội sản xuất tinh bột sắn Thái Lan, Viện nghiên cứu sắn Thái Lan, các cơ quan nghiên cứu thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):  Ban Nghiên cứu kinh tế (ERS), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS)…

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường