Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành sắn Việt Nam 2012 và triển vọng 2013"
05 | 02 | 2013
AGROINFO xin giới thiệu đến quý độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng sắn Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013”.

Báo cáo thường niên ngành sắn Việt Nam 2012 và triển vọng 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sắn trong nước, thế giới năm 2012 và triển vọng thị trường năm 2013.


 Diễn biến tình hình sản xuất sắn của Việt Nam và thế giới
• Diễn biến tình hình sản xuất sữa của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường sắn trong nước và quốc tế
• Thương mại sắn thế giới năm 2012
• Biến động xuất khẩu sắn Việt Nam năm 2012
• Một số ngành sản xuất liên quan đến phát triển ngành sắn Việt Nam
• Triển vọng năm 2013:  Cung cầu sắn Việt Nam, giá sắn và thương mại sắn


Báo cáo thường niên ngành hàng sắn Việt Nam 2012 và triển vọng 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công khai của các tổ chức nghiên cứ có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục thống kê, Tổng cục hải quan, Viện nghiên cứu phát triển sắn Thái Lan và Tổ chức thương mại sắn Thái Lan, và Tổ chức thương mại quốc tế (ITC).
 
Thông tin về báo cáo xem tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường