Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
27 | 12 | 2012
Liên Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn về điều kiện NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu NK làm nguyên liệu sản xuất phải có đủ các điều kiện như: Phải có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu; Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu NK; Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu NK, đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.


Đối với thương nhân NK ủy thác phải đáp ứng các điều kiện như: Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, hợp đồng ủy thác NK phế liệu phải ghi rõ loại và thành phần phế liệu NK phù hợp với Giấy chứng nhận được cấp; Phải ghi rõ nguồn gốc, thành phần phế liệu NK phù hợp với hợp đồng ủy thác NK và cam kết tái xuất nếu hàng về đến cửa khẩu nhưng không đạt yêu cầu.


Trường hợp phế liệu NK cần thẩm định chuyên ngành trước khi thông quan thì cơ quan Hải quan căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với loại phế liệu NK hoặc các yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng trong Danh mục phế liệu được phép NK, thành lập Hội đồng thẩm định chuyên ngành để đánh giá về yêu cầu bảo vệ môi trường đối với phế liệu NK.


Trong trường hợp thương nhân không nhất trí với kết luận của Hội đồng thẩm định thì có quyền đề nghị cơ quan Hải quan tiến hành giám định chuyên ngành hoặc các yêu cầu về mô tả phế liệu tương ứng trong Danh mục phế liệu được phép NK tại một trong những cơ sở giám định được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố

Nguồn: Bộ Công Thương
 Báo cáo phân tích thị trường