Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chiến lược cải tiến thức ăn thô xanh cho ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam
28 | 01 | 2013
Trung tuần tháng 1/2013, tại TPHCM, Hội thảo về chiến lược cải tiến thức ăn thô xanh cho ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam đã được tổ chức bởi Cục Chăn nuôi, Lãnh sự quán Hà Lan và Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

Mục đích của Hội thảo là cung cấp thêm những kiến thức và kinh nghiệm nhằm cải tiến nguồn thức ăn thô xanh cho bò sữa, từ đó đưa ra những định hướng cho sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam.


Hội nghị đã thảo luận về nhu cầu đất và vốn cho trồng cỏ. Các đại biểu thống nhất rằng cần có qui hoạch phân phối đất cho nông nghiệp bò sữa và phát triển các vùng sản xuất sữa. Đồng thời phải hợp đồng sản xuất với các nông dân trồng màu để trồng cỏ cho nông dân nuôi bò sữa, hình thành sự chuyên môn hóa về trồng cỏ. Hội nghị cũng đề xuất đưa các giống cỏ năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất để gia tăng số lượng và chất lượng thức ăn thô xanh; Dự trữ cỏ, thức ăn xanh bằng cách cải thiện về kỹ thuật canh tác bắp, phát triển sản xuất bắp ủ chua, tối ưu hóa cách ủ chua cỏ cho các nông trại nhỏ, tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như rơm ủ urê, ủ vôi, rơm tươi đóng bánh. Ngoài ra, cần phải phát triển nhanh các tiến bộ kỹ thuật, cải thiện kỹ năng quản lý của nông dân bằng cách phổ biến kiến thức, huấn luyện nông dân qua dịch vụ khuyến nông công và tư; Tăng cường các chuyên gia về cỏ và hoa màu ăn lá từ các tổ chức công, tư…


Theo Trung Tâm Khuyến Nông Quốc GiaBáo cáo phân tích thị trường