Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo Thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013 "
03 | 01 | 2013
Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT xin công bố Báo cáo Thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013 với mong muốn đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam trong năm 2012 và triển vọng về các xu hướng tiếp theo của năm 2013.

Báo cáo gồm những phần chính:
• Diễn biến sản xuất của các cây lương thực dùng cho chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam
• Biến động giá của một số loại thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi tại thị trường trong nước và quốc tế
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung - cầu thị trường thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.
• Biến động nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam năm 2012
•  Triển vọng ngành hàng thức ăn chăn nuôi năm 2013: giá thức ăn chăn nuôi, cung cầu thức ăn chăn nuôi, các nước xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính vào Việt Nam


Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu nhập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các cơ quan và tổ chức nghiên cứu có uy tín như Bộ NN & PTNT Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp 2011 của Sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hiệp hội ngành hàng của các nước, …


Chúng tôi hy vọng rằng: Báo cáo Thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013" sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình.
 

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường