Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố Báo cáo Thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và Triển vọng 2010
11 | 03 | 2010
Tiếp theo Báo cáo ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý 1,2,3/2009, Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tiếp tục cho ra đời Báo cáo Thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và Triển vọng 2010 với mong muốn đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam trong năm 2009 và triển vọng về các xu hướng tiếp theo của năm 2010.
Báo cáo đã có bổ sung thêm những thông tin thị trường thức ăn chăn nuôi thủy sản trong năm 2009.

- Diễn biến cung thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước năm vừa 2010 thông qua: tình hình nguồn cung nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và khả năng sản xuất thức ăn công nghiệp trong nước. Diễn biến nguồn cung nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn thành phẩm.

- Xác định nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi trong nước năm 2009 dựa trên tình hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và kết quả điều tra nhu cầu sử dụng thức ăn cho lợn tại một số tỉnh miền Bắc.

- Biến động giá của một số loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi thành phẩm cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Kết quả điều tra đánh giá của hộ chăn nuôi về giá cả và chất lượng của một số loại thức ăn chăn nuôi công nghiệp tại một số tỉnh miền Bắc.

- Yếu tố chính sách, lãi suất và tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá cả và tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước năm qua.

- Biến động cung, cầu, giá cả và xuất nhập khẩu cũng như diện tích, năng suất, sản lượng, dự trữ của nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thế giới trong năm qua.

- Triển vọng ngành hàng thức ăn chăn nuôi năm 2010: cung, cầu, giá cả, tình hình xuất nhập khẩu về nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi thành phẩm của Việt Nam và trên thế giới.


Báo cáo Thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và Triển vọng 2010 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình.

Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu nhập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các cơ quan và tổ chức nghiên cứu có uy tín như Bộ NN & PTNT Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp 2009 của Sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hiệp hội ngành hàng của các nước, …

Xem thông tin về báo cáo tại đây


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường