Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc tung ra chiến dịch an toàn thực phẩm
26 | 01 | 2010
TRUNG QUỐC – Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã đưa ra một chiến dịch mới để nâng cao chất lượng và an toàn trong chăn nuôi.

Theo Bộ nông nghiệp Trung Quốc, tin tức từ lễ khai mạc của chiến dịch đặc biệt này về chất lượng thực phẩm và an toàn đã xác nhận rằng trong năm tới, Bộ nông nghiệp sẽ tiếp tục với chiến dịch của họ trong chất lượng thực phẩm và an toàn, bằng cách dựa vào việc tăng cường tiêu chuẩn hóa quản lý sản xuất, và nêu bât sự giám sát về nguyên liệu và sử dụng trái phép cho các chất phụ gia trong chăn nuôi.

Ngưỡng tiếp cận thị trường sẽ tiếp tục được nâng lên thong qua các nỗ lực để thúc đẩy những sự thực hành tốt, thực thi pháp luật và trừng trị thẳng tay trong việc sử dụng hóa chất bị cấm. Bộ Nông nghiệp cũng sẽ làm việc tốt hơn để nâng cao năng lực của các chuyên gia trong lĩnh vực này, cải thiện thực thi phát luật và nâng cao chất lượng và an toàn của các sản phẩm chăn nuôi.

Năm 2009, ảnh hưởng của mêlamin, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và thách thức để ổn định sản xuất chăn nuôi thú vật lãnh đạo bộ phận hành chính về thức ăn ở tất cả các cấp độ để thực hiện chiến dịch đặc biệt về chất lượng thực phẩm và an toàn, tăng cường quản lý và xử lý những trường hợp khẩn cấp . Kết quả là, chất lượng thức ăn và an toàn trong sản xuất chăn nuôi đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ của các sản phẩm thực phẩm đạt 90,9 %, tăng 2,3%, và 99,3 % cho các nghiên cứu về mêlamin, tăng 3,3 % so với năm trước. Tỷ lệ phát hiện ra hidrocolhiric clenbuterol trong thực phẩm đã được làm sạch trong năm năm lien tiếp, và ít hơn 0,05 % trong ngành sản xuất động vật. Sản lượng thức ăn trong năm 2009 đã phá kỷ lục với hơn 140 triệu tấn.

Wang Zongli, phó tổng giám đốc của Bộ Nông nghiệp Cục chăn nuôi, nhấn mạnh rằng trong chiến dịch năm nay, bộ phận hành chính của các cấp cần chú trọng trên cả tác động ngắn hạn và cơ chế làm việc dài hạn, nhằm nâng cao trách nhiệm, đổi mới, tiếp cận thị trường, cung cấp năng lực và quy hoạch phát triển.


 Nguồn: The FishSite News Desk
Báo cáo phân tích thị trường