Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố Báo cáo Thường niên Ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009
30 | 03 | 2009
Lần đầu tiên Báo cáo Thường niên Ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009 được thực hiện và công bố bởi Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Đây cũng là lần đầu tiên ở VIệt Nam một báo cáo thường niên về ngành thức ăn chăn nuôi đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2008 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2009.

• Diễn biến sản xuất của các cây dùng phục vụ cho chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam
• Biến động của giá cả thị trường trong nước và quốc tế về giá thức ăn chăn nuôi gia súc và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung - cầu thị trường thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.
• Biến động nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam năm 2008
• Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi của các doanh nghiệp và chuyển động của doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi
• Triển vọng năm 2009: giá thức ăn chăn nuôi, cung cầu thức ăn chăn nuôi, các thị trường xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính của Việt Nam

Báo cáo Thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu nhập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Bộ Nông nghiệp Mỹ, Bộ Nông nghiệp PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp 2008 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh…

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường