Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý 2/2009"
08 | 07 | 2009
Thưa quý độc giả, tiếp theo Báo cáo Thường niên Ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009, Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tiếp tục cho ra đời Báo cáo ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý 2/2009 với mong muốn đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý 2 cũng như nửa đầu năm 2009 và triển vọng về các xu hướng tiếp theo trong năm 2009.
• Diễn biến sản xuất của các cây hoa màu dùng cho chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam
• Biến động của giá thức ăn chăn nuôi gia súc và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi tại thị trường trong nước và quốc tế
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung - cầu thị trường thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.
• Biến động nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam năm 2008
• Triển vọng nửa cuối năm 2009: giá thức ăn chăn nuôi, cung cầu thức ăn chăn nuôi, các nước xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính sang Việt Nam

Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu nhập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Bộ NN & PTNT Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp 2008 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hiệp hội ngành hàng của các nước, …

Chúng tôi hy vọng rằng: “Báo cáo ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý 2/2009" sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình.

Xem thông tin về báo cáo tại đây


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường