Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đậu tương Achentina giảm 0,6% niên vụ 2011/12
06 | 01 | 2012
Theo Sở giao dịch ngũ cốc Rosario, sản lượng đậu tương Achentina – nước sản xuất đậu tương lớn thứ ba thế giới niên vụ 2011/12 ước tính đạt khoảng 49,5 triệu tấn so với 49,2 triệu tấn niên vụ 2010/11.

Cũng theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, diện tích trồng đậu tương Achentina niên vụ 2011/12 chắc chắn tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 19 triệu ha.

Niên vụ 2009/2010, sản lượng đậu ương Achentina ở mức cao kỷ lục, đạt 54,5 triệu tấn.

Theo báo cáo của USDA WASDE, dự kiến sản lượng đậu tương đạt khoảng 52 triệu tấn.

Ước tính sản lượng đậu tương thế giới đạt khoảng 258,9 triệu tấn. Những nước có diện tích trồng đậu tương lớn sau Achentina là Brazil, Paraguay, Mexico.

USDA dự kiến sản lượng hạt có dầu niên vụ 2011/12 đạt 454,8 triệu tấn, trong khi các giới kinh doanh dự kiến đạt 113,3 triệu tấn giảm 0,8 triệu tấn.

Dự trữ hạt có dầu thế giới niên vụ 2011/12 tăng 0,9 triệu tấn đạt 73,9 triệu tấn.

Sản lượng đậu tương Ấn Độ dự kiến đạt 11,93 triệu tấn niên vụ 2011-12.

(Reuter)Theo VINANET
Báo cáo phân tích thị trường