Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành hàng sắn và các sản phẩm từ sắn năm 2013"
03 | 01 | 2014
AGROINFO xin giới thiệu đến quý độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng sắn và các sản phẩm từ sắn năm 2013”.
 
Báo cáo thường niên ngành hàng sắn và các sản phẩm từ sắn năm 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sắn trong nước, thế giới năm 2013.
 
• Diễn biến tình hình sản xuất sắn của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường sắn trong nước và quốc tế
• Thương mại sắn Việt Nam và thế giới 
• Biến động xuất khẩu sắn Việt Nam 
• Một số ngành sản xuất liên quan đến phát triển ngành sắn Việt Nam
 
Báo cáo thường niên ngành hàng sắn và các sản phẩm từ sắn 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công khai của các tổ chức nghiên cứ có uy tín như Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Viện nghiên cứu phát triển sắn Thái Lan và Tổ chức thương mại sắn Thái Lan và Tổ chức thương mại quốc tế (ITC).
 
 


Báo cáo phân tích thị trường