Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố " Báo cáo ngành hàng sắn Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013"
05 | 08 | 2013
Báo cáo ngành hàng sắn Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sắn trong nước, thế giới trong quý 1 năm 2013.

 

Báo cáo gồm những nội dung chính sau:
• Tình hình sản xuất sắn của Việt Nam và thế giới trong nửa đầu năm 2013
• Diễn biến giá cả thị trường sắn trong nước và quốc tế (tính đến hết tháng 7/2013)
• Thương mại sắn Việt Nam và thế giới 6 tháng đầu năm 2013
• Biến động xuất khẩu sắn Việt Nam 
• Một số ngành sản xuất liên quan đến phát triển ngành sắn Việt Nam


Báo cáo ngành hàng sắn Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công khai của các tổ chức nghiên cứ có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục thống kê, Tổng cục hải quan, Viện nghiên cứu phát triển sắn Thái Lan và Tổ chức thương mại sắn Thái Lan và Tổ chức thương mại quốc tế (ITC).

 

 

Xem thông tin về báo cáo tại đây



AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường