Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
USDA: Sản xuất và tiêu thụ ngô toàn cầu niên vụ 2012/13 đều giảm so cùng kỳ
22 | 07 | 2013
Niên vụ 2012/13 đã kết thúc ở nhiều quốc gia/khu vực, từ tháng 6/2013 bắt đầu vào niên vụ mới 2013/14. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố trong tháng 7/2013, sản xuất và tiêu thụ ngô toàn cầu niên vụ 2012/13 đều giảm so với niên vụ trước, tuy nhiên, mức độ giảm sản lượng sản xuất lớn hơn, khiến dự trữ ngô cuối kỳ giảm.

Niên vụ 2012/2013 sản lượng ngô toàn cầu đạt 855,05 triệu tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ; tiêu thụ đạt 863,9 triệu tấn, giảm 1,7%. Dự trữ ngô toàn cầu ở mức 123,57 triệu tấn, giảm 6,7%.

Sản xuất, tiêu thụ và dự trữ ngô toàn cầu (triệu tấn)

Niên vụ

Sản xuất

Tiêu thụ

Dự trữ cuối kỳ

2009/10

824,17

825,87

146,10

2010/11

831,68

849,50

128,28

2011/12

883,25

879,11

132,42

2012/13

855,05

863,90

123,57

Sản lượng ngô tại Mỹ niên vụ 2012/13 đạt gần 27,4 triệu tấn, giảm 12,8% so với niên vụ trước, do tác động từ hạn hán vào nửa cuối năm 2012. Tuy vậy, Mỹ vẫn là nhà sản xuất ngô lớn nhất thế giới, chiếm tỷ trọng 32% tổng sản lượng ngô toàn cầu.

Trung Quốc đứng thứ hai về sản lượng ngô, với 205,6 triệu tấn tăng 6,7%, chiếm tỷ trọng 24%. Sản lượng ngô của nước đứng thứ ba là Braxin cũng tăng 5,5% lên 77 triệu tấn trong khi EU, khu vực sản xuất lớn thứ tư, giảm mạnh 14%, chỉ đạt 58,5 triệu tấn. Niên vụ 2012/13, Argentina là một trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng sản lượng ngô lớn nhất (do thời tiết thuận lợi), với 26,2%, đạt 26,5 triệu tấn, vượt qua Ấn Độ xếp thứ 5.

Bốn nhà sản xuất ngô hàng đầu (Mỹ, Trung Quốc, Braxin, EU) cũng là những nhà tiêu thụ lớn nhất. Cụ thể, Mỹ tiêu thụ 266,7 triệu tấn, tương đương 30,9% tổng tiêu thụ ngô toàn cầu. Nhu cầu ngô cho ngành chăn nuôi và sản xuất nhiên liệu sinh học của Trung Quốc vẫn tăng mạnh, niên vụ 2012/13 vừa qua nước này tiêu thụ 207 triệu tấn ngô, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tiêu thụ ngô của EU đạt 69 triệu tấn, vượt quá khả năng sản xuất của khu vực này, trong khi Braxin chỉ tiêu thụ 53 triệu tấn và vẫn là một trong những nước xuất khẩu ngô hàng đầu thế giới.

(Nguồn : USDA)Báo cáo phân tích thị trường